Zdj?cia

Tegoroczny Dzie? Postaci z Bajek up?yn?? w szkolnej bibliotece na rozstrzygni?ciu Konkursu Plastyczno – Literackiego „Czytanie jest super!”. Konkurs, którego pomys?odawczyni? by?a p. Beata Wawerska spotka? si? z zainteresowaniem, przede wszystkim najm?odszych uczniów szko?y. Uczestnicy, którzy wykonywali ilustracje przedstawiaj?ce ulubionych bohaterów ksi??kowych dopisali. W konkursie z?o?ono 35 prac plastycznych.

Oto zwyci?zcy konkursu:

I miejsce – Amanda Bortnik (oddzia? przedszkolny)

I miejsce – Magdalena Czepiel (klasa I)

I miejsce – Magdalena Nafalska (klasa IIa)

I miejsce – Maja Jones (klasa IIb)

I miejsca – Wiktoria Mróz i Szymon Flis (klasa III)

I miejsca – Joanna Ho?ysz i Ma?gorzata Ho?ysz (klasa V)

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ksi??kowe oraz pami?tkowe dyplomy.

Konkurs koordynowa?a nauczyciel-bibliotekarz Jowita Mróz.