OGŁOSZENIE O NAUCE ZDALNEJ

 

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do

3 stycznia 2021 r.

Mając na względzie potrzebę jak najszybszego zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 przedłuża się trwające ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych do dnia 3 stycznia 2021 r. Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w naszej szkole MS Teams i e-dziennik).

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19