OGŁOSZENIE W SPRAWIE FERII ZIMOWYCH

 

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.

W  roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilno?ci uczniów i ich rodzin,  dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19. Apelujemy do Rodziców, aby (jeśli tylko to możliwe) tegoroczne ferie uczniowie spędzili w domu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19