OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

 

               Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Chełm z dnia 15 grudnia 2020 r. dyrektor szkoły, Ewa Grusza, ogłasza terminy przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Władyslawa Broniewskiego w Strupinie Dużym w okresie styczeń-sierpień 2021 r. w roku szkolnym 2020/2021 i w okresie wrzesień-grudzień 2021 r. w roku szkolnym 2021/2022:

·      1-2 kwietnia;

·      12 lipca-20 sierpnia;

·      12 listopada;

·      23-24 grudnia;

 

Zgodnie z zarzązeniem Wójta Gminy Chełm, dowóz dzieci, gdy w szkole    nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, zapewniają rodzice.

W dni wolne od zajęć dydaktycznych, w czasie ferii zimowych oraz letnich (wakacje) lekcje języka angielskiego  i religii w oddziałach przedszkolnych nie odbywają się.

 

 

Dyrektor szkoły

 

       Ewa Grusza