OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

 

  • Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoŁy. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
  • Uczniowie klas IV–VIII do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.
  • Na terenie szkoły mogą  być organizowane tzw. próbne  egzaminy ósmoklasisty.
  • Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.
  • Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować na terenie szkoły.

                                                                                                             Ewa Grusza - dyrektor