MŁODZI HISTORYCY ZE STRUPINA

Zdjęcia

W 2020 r. obchodziliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W ramach obchodów jubileuszu Wojewódzki Urząd Lubelski zorganizował interdyscyplinarny konkurs historyczny pt. „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku” dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa lubelskiego. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. W konkursie wzięło udział ponad 225 uczestników ze szkół podstawowych i średnich, którzy wykonali: prace plastyczne, filmowe, literackie, ukazujące najważniejsze aspekty wojny polsko-bolszewickiej na Lubelszczyźnie. Do I etapu konkursu zgłoszono 77 prac (w tym 60 prac ze szkół podstawowych i 17 prac ze szkół średnich). 

Do konkursu przystąpiły równieŻ trzy zespoły uczniów z naszej szkoły: 

  • Weronika Bortnik i Anna Izdebska (klasa VIIb, op. p. Ewa Grusza), 
  • Oskar Iwaniec i Aleksandra Piotrowska (kl. VIIb, op. p. Ewa Grusza),
  • Luiza Baniewicz, Michał Kruk, Paweł Niemiec i Gabriel Wawryniuk (kl. VIII, op. p. Jowita Mróz).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu pt. „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku” prace konkursowe, które wpłynęły do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach pierwszego etapu konkursu zostały ocenione przez komisję konkursową złożoną z: przedstawicieli Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Muzeum Narodowego w Lublinie i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Muzeum Historycznego „Znaki Czasu”.

Do II etapu przeszło 10 zespołów ze szkół podstawowych i 10 zespołów ze szkół ponadpodstawowych. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikował się zespół z klasy VIII: Luiza Baniewicz, Michał Kruk, Paweł Niemiec i Gabriel Wawryniuk, zajmując szóste miejsce dzięki otrzymaniu 22,14/25 możliwych do uzyskania punktów z przesłanej na konkurs prezentacji multimedialnej pt. „Chełm 1920”. Pozostałe zespoły z naszej szkoły zajęły odpowiednio: 25 i 30 miejsce.

Prezentacja "Chełm w latach 1919-1920"

Laureaci zostali zaproszeni do rywalizacji w drugim etapie konkursu, który odbył się w formie quizu elektronicznego. W tym etapie konkursu wzięło udział 69 uczestników (35 uczniów szkół podstawowych i 34 uczniów szkół ?rednich). Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy o historii, głównych postaciach i przebiegu wojny polsko-bolszewickiej na Lubelszczyźnie. Pytania związane były z zagadnieniami omawianymi w ramach podstawy programowej na danym szczeblu edukacji oraz nawiązywały do treści Wystawy „Lubelszczyzna 1920. W ogniu walk”, prezentowanej od 24 września do końca października 2020 r. w gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz tematyki cyklu Lekcji Muzealnych „Poczuj dumę i smak Zwycięstwa 1920” prezentowanych w formie filmów edukacyjnych dostępnych na profilu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w portalu YouTube. Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w quizie uczniowie mieli 25 minut. O zajętym miejscu decydowała przede wszystkim liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi. Drugim kryterium była długość czasu wykorzystanego przez uczniów do ukończenia quizu. Zespół w składzie: Luiza Baniewicz, Michał Kruk, Paweł Niemiec i Gabriel Wawryniuk zajął VI miejsce w klasyfikacji ogólnej konkursu.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i albumy o tematyce historycznej.