Zdj?cia

Ucze? klasy IV naszej szko?y Tymon Iwaniec zaj?? pierwsze miejsce w kategorii wiekowej „Klasy IV-VI” w Ogólnopolskim Konkursie „Dyktando (nie tylko) dla mistrzów” zorganizowanym przez Instytut Rozwoju O?wiaty. Otrzyma? tytu? laureata konkursu oraz grawerowany dyplom i nagrod? ksi??kow?. Do konkursu wytypowa?a ucznia nauczycielka j?zyka polskiego, p. Jolanta Paszkiewicz.

W konkursie wzi??o udzia? 4 uczniów z naszej szko?y. Dwoje spo?ród nich: Patryk Tabu?a (kl. IIa) i Micha? Szewczuk (kl. III) zaj?li ósme miejsce w kategorii wiekowej „Klasy I-III” i otrzymali dyplomy wyró?nienia, natomiast uczennica klasy VI – Natalia Tabu?a zaj??a 29. miejsce w kategorii wiekowej „Klasy IV-VI” i otrzyma?a dyplom uznania. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pami?tkowe dyplomy i nagrody ksi??kowe. Gratulujemy! Koordynatorem konkursu w szkole by?a nauczycielka bibliotekarka - Jowita Mróz.