DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

Zdjęcia

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.

Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Tegoroczny DBI  odbył  się 9 lutego 2021 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.  Edycja  Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcała nas do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online , uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

W związku z obchodami dnia 9 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBE) w naszej szkole zostały przeprowadzone działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzie?y do zasobów internetowych oraz promowanie pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej , wprowadzające i utrwalające  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz lekcje o zagrożeniach wynikających z niewła?ciwego korzystania z zasobów sieci.

Przeprowadzono kampanię informującą rodziców o problematyce bezpieczeństwa on-line w domu i w szkole (ulotki, foldery).

Organizatorzy DBI w szkole, panie: Joanna Mazurek, Jowita Mróz, Elżbieta Mulak, Marzena Wróbel przygotowały konkursy z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły:

1.     konkurs plastyczny na plakat prezentujący zasady bezpiecznego zachowania w Internecie (kl. I – III),

2.     konkurs plastyczny lub wykonany komputerowo w programie graficznym  na  plakat (kl. IV),

3.     konkurs na najlepsze logo w programie graficznym „ Nie hejtuj? – reaguj?! (kl. V- VIII.).

 

JURY W SK?ADZIE :

E. Mulak, J. Mazurek, J. Mróz, M. Wróbel dokonało oceny prac.

CELE KONKURSU:

·       Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.

·       Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.

·       Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.

·       Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

KRYTERIA OCENY PRAC:

·       Zgodność z tematem.

·       Estetyka wykonania.

·       Pomysłowość.

 

NAJLEPSZE PRACE PLASTYCZNE I GRAFICZNE WYKONALI:

·       Aleksandra Kaczor kl. I „a”

·       Magdalena Knotowicz kl. II „a”

·       Jowita Wielgus kl. II „b”

·       Iga Łopacka kl. IV „a”

·       Nikola Łopacka  kl.VI „a”

·       Julia Samborska  kl. VII „a”

Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe.