INNOWACJA PEDAGOGICZNA "CZYTANIE ŁĄCZY"

Zdjęcia

            W oparciu o lekturę książki G. Kasdepke pt. „Tylko bez całowania, czyli jak radzić sobie z niektórymi emocjami”, uczniowie najmłodszych klas poznali następujące emocje: tęsknotę, wstyd, zazdrość, gniew, wstręt, nudę, poczucie krzywdy, radość. W ramach realizacji innowacji odbył się cykl dziewięciu zajęć, na których dzieci  odnosiły się do własnych emocji, a także wskazywały sposoby ich przeżywania. Uczestnicy spotkań wykonywali wszystkie prace wspólnie, co pozytywnie wpływało na ich integrację i lepsze poznanie. Wspólna praca budowała własną wartość, jak również uczyła zasad moralnych i ich przestrzegania. Poprzez czytanie rozwijano umiejętności językowe i kształtowano nawyk sięgania po książkę, która stanowi ciekawy, alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

            Autorkami i realizatorkami innowacji były: bibliotekarz szkolny Jowita Mróz oraz pedagog szkolny Joanna Mazurek.