"?EGNAJ LATO NA ROK"

"Do trawy na ??kach, w zaloty idzie wrzos,
A muchy po k?tach coraz cz??ciej ?pi?.
Z tych znaków woko?o wywró?y ka?dy sam,
?e wraca? do domu czas - lato, ?egnaj nam!
?egnaj lato na rok, stoi jesie? za mg??,
Czekamy wszyscy tu, pami?taj, ?eby wróci? znów.
?egnaj, lato na rok, stoi jesie? za mg??,
Czekamy wszyscy tu, pami?taj nas i wracaj znów.
Cho? w morzu i w rzece jeszcze k?pi? si?,
To s?o?ce po niebie co dzie? skraca bieg.
Znów jab?ka na targu s? tak tanie, jak barszcz,
Korzystaj z ostatnich chwil, konfitury
sma?.
?egnaj lato na rok. . . itd.
Patrz! Dzieci do szko?y kasztanów nios? kosz,
A w parku powoli czerwie? przejdzie w br?z.
Nim z deszczu na szyb? gdzie? poleci kilka ?ez,
Na o?cie? otworzy drzwi "Klub Opuszczonych Serc."
                                                                             Zdzis?awa So?nicka

Dnia 21.09.2020 r. dzieci z oddzia?u przedszkolnego grupa "B" - Krasnale z wychowawczyni? Barbar? Werner oraz grupa "A" - Skrzaty z wychowawczyni? Magdalen? Mazurek po?egna?y lato piosenk? Zdzis?awy So?nickiej "?egnaj lato na rok". W ogrodzie w ostatnich promieniach s?o?ca smakowa?y s?odkie maliny, jab?ka i winogrona. W malinowym chru?niaku tuli?y brzozy, aby zatrzyma? dobr? energi? na jesienne dni. Zachwyca?y si? równie? urokiem kwitn?cych kwiatów oraz krzewów.

Lekcja odby?a si? dzi?ki go?cinno?ci mieszka?ców Strupina Du?ego, za co bardzo dzi?kujemy.