SZANOWNI PA?STWO

Nazywam si? Joanna Mazurek i jestem pedagogiem szkolnym. Mog? Pa?stwo oczekiwa? ode mnie pomocy i wsparcia w rozwi?zywaniu niepokoj?cych Was sytuacji, które mog? dotyczy?:

  • rozpoznawania trudno?ci w nauce b?d? innych niepowodze? szkolnych do?wiadczanych przez Wasze dziecko,
  • potrzeby udzielania Waszemu dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  • niepokoj?cych Was zmian, jakie pojawiaj? si? w jego zachowaniu,
  • trudnych relacji waszego dziecka z rówie?nikami, nauczycielami lub rodze?stwem,
  • ka?dej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo wa?na.

ZAPRASZAM DO GABINETU