Pami?taj! Szko?a to nie tylko instytucja, w której si? uczysz. To równie? miejsce, gdzie Twoi nauczyciele, pedagog szkolny, kole?anki i koledzy mog? Ci okaza? wsparcie.

  • Nie chowaj si? przed nimi!
  • Odwa? si? prosi? o pomoc! To Twoje prawo!
  • Otwarcie mów o swoich problemach! To bywa trudne, ale jest mo?liwe!
  • Nie czuj si? niczemu winien! Winny jest tylko ten, kto ci? skrzywdzi?!
  • Nie uciekaj w samotno??! Razem z innymi ?atwiej pokonasz swoje strachy, odzyskasz rado??, uwierzysz w siebie , pokonasz trudno?ci!
  • Masz w naszej szkole naprawd? ?yczliwych i przyjaznych Ci ludzi!