TRZECIE MIEJSCE NA KONKURSIE O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

Uczniowie naszej szkoły: Klaudia Klasura, Bartłomiej Nafalski i Aleksandra Socha wzięli udział w XVI Szkolnym Konkursie Historycznym pt. „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”, który został zorganizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie. Celami konkursu było pogłębienie wśród młodzieży wiedzy o Marszałku Piłsudskim, upowszechnienie wzorca osobowego Patrona ZSCKR im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu, rozwijanie zainteresowań tradycjami narodowymi i lokalnymi oraz praca z uczniami chcącymi poszerzyć zakres swojej wiedzy.

Nasi uczniowie zajęli drużynowo III miejsce, a Klaudia Klasura zajęła czwarte miejsce spośród uczniów gimnazjów. Uczniów do konkursu przygotowała nauczyciel historii p. Jowita Mróz.