KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§  Od 1 lipca br. wznawiamy działalność wychowawczą i opiekuńczą Oddziału przedszkolnego w Szkole  Podstawowej    im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym  w godzinach 9:00 - 14:00  wg harmonogramu:

§  01.07 – 24.07.2020 r.

§  24.08 – 31.08.2020 r. 

§   Zajęcia prowadzone są po rozpoznaniu oczekiwań rodziców.

§  Szkoła przy organizacji zajęć  uwzględnia  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

§  Z zajęć  w szkole mogą korzystać dzieci  zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.

§  Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach regulują   Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 zamieszczone na stroni eszkoły w zakładce "Dokumenty".

§  Dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły są zobowiązani postępować ściśle z wyżej wymienionymi procedurami.