UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Zdjęcia

        1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Było to niezmiernie oczekiwane spotkanie po długiej rozłące, nie tylko wakacyjnej, ale też spowodowanej wprowadzeniem nauki zdalnej.

     Uroczystość inauguracji uświetniła swoją obecnością Pani Maria Jagnicka – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Strupinie Dużym, gościem honorowym był Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - kapitan Franciszek Golik. Wśród zaproszonych gości zasiadły również: Pani Katarzyna Nafalska oraz Pani Anna Pajer, które to są przedstawicielkami Rady Rodziców.

       Oficjalną część inauguracji poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem ppor. Wiktora Karamacia. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Grusza, która wygłosiła krótkie przemówienie. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną opartą na znanych pieśniach partyzanckich i żołnierskich oraz wierszach polskich poetów. Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego przez Panią Dyrektor, a także kapitana Franciszka Golika. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.

     W akademię zaangażowali się uczniowie klas: 6, 7a oraz 7b; nad przygotowaniami i organizacją całości czuwali nauczyciele, w tym Panie: Emilia Wesołowska, Justyna Dederko, Beata Białowąs, Edyta Koszałka, a także Pan Marcin Sadowski.