WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020

Zdjęcia

16 września  wnaszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorzadu Uczniowskiego oraz wybory na Opiekuna Samorządu i na Rzecznika Praw Ucznia.

Wybory poprzedzone były trwajacą kampanię wyborczą, podczas której kandydaci prezentowali siebie i swoje pomysły na działalność w samorządzie uczniowskim. Kandydaci zobowiązani byli do wykonania plakatu wyborczego prezentującego siebie i swój program wyborczy, a w dniu wyborów każdy zaprezentował się przed społecznością szkolną.

Do Rady Samorządu Uczniowksiego zostali wybrani:

1. Kinga Stasieczek - przewodnicząca

2. Leon Prokop - z - ca przewodniczącego

3. Natalia Dejneka - członek

4. Nikola Momot - członek

Opiekunami Samorzadu Uczniowskiego zostały: Jolanta Paszkiewicz i Justyna Dederko.

Rzecznikiem Praw Ucznia wybrana została Edyta Koszałka.

Nowej Radzie, jak i opiekunom SU życzymy owocnej pracy oraz realizacja pomysłów.

Nad przebiegiem wyborów czuwała Stanisława Nafalksa oraz komisja w składzie: Oliwia Jabłońska, Jakub Szpunar, Wiktoria Judczyc, Wiktoria Koszałka, Carmen Matuszyńska, Klaudia Czepiel i Nikola Kaczor.