AKADEMIA MŁODEGO PRZYRODNIKA

 

Zdjęcia

Uczniowie VII B na geograficznych zajęciach praktycznych

w terenie w ramach Akademii Młodego Przyrodnika”

 

15 uczniów klasy VII B: 23, 28 i 29 września, uczestniczyło w zorganizowanych przez lubelski Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS unijnym projekcie „Akademia Młodego Przyrodnika”. Młodzież wzięła udział w zajęciach stacjonarnych jak i terenowych, które odbyły się w ciągu 3 dni. Głównym polem działań był blok geomorfologiczny z cyklu GEOEKSPLORATOR. Składał się z stacjonarnych zajęć wykładowych realizowanych w auli UMCS prowadzonych przez 3 pracowników uczelni oraz 2 dni zajęć praktycznych, odbywających się w Guciowie, Zwierzyńcu i na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Głównym celem projektu, był rozwój u uczniów, umiejętności kluczowych i uniwersalnych, takich jak: umiejętności matematyczno - przyrodnicze, rozwiązywania problemów, uczenia się, pracy zespołowej czy kreatywność.

Zajęcia praktyczne miały na celu w interesujący sposób, zaprezentować wiedzę o środowisku geograficznym, przedstawić zjawiska i procesy, których rozumienie odgrywa bardzo dużą rolę w codziennym życiu człowieka oraz przygotować do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczno - gospodarczym i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Młodzież miała zapewniony bezpłatny transport, wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne jak i zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę UMCS: dr hab. Jana Rodzika i mgr Krzysztofa Stępniewskiego. Uczniowie wędrowali z mapą przez wąwóz lessowy, tereny leśne (debry, parowy), dolinę meandrującego Wieprza, dokonali pomiarów parametrów rzeki, profil glebowy mady rzecznej, byli na wydmie, nad Stawami Echo, w rezerwacie Bukowa Góra na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Nocleg i wyżywienie zapewniał Zajazd Gajówka koło Zwierzyńca. Udział klasy w projekcie przygotował i zrealizował nauczyciel przyrodnik i geograf Marzena Wróbel.