WYNIKI KONKURSU "JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO"

Zdjęcia

          Poprzez działania integracyjne, możliwe jest zarówno lepsze poznanie uczniów nawzajem, jak i osoby wychowawcy, co ułatwia uczniom funkcjonowanie w szkole. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zgrana klasa to „bezpieczna baza” do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia. Klasa zżyta ze sobą chętnie podejmuje się realizacji nowych, coraz trudniejszych zadań. Dzięki temu kształtuje się u dzieci postawa prospołeczna, za którą idzie poczucie odpowiedzialności za innych i częstsze udzielanie pomocy.

          Dlatego też, w naszej szkole odbył się konkurs pod hasłem "Jeden za wszystkich - wszyscy za jednego". Jego celem była integracja zespołów klasowych oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Konkurs adresowany był  do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych, tj. osobno klasy I-III i IV- VIII.

          Klasy I-III - wykonywały plakat ukazujący w sposób pozytywny kolegów i koleżanki z klasy. Natomiast klasy IV-VIII - tworzyły rymowanki, w których opisywały w dowolny aczkolwiek pozytywny sposób swoich rówieśników z klasy.

W kategorii klas I- III - nagrodę otrzymała klasa II B.

W kategorii klas IV-VIII - nagrodę otrzymały: klasa IV oraz VI.

Organizatorkami konkursu były pedagog szkolny Joanna Mazurek oraz nauczyciel plastyki Elżbieta Mulak.