OGŁOSZENIE

 

NAUKA ZDALNA W KL. IV-VIII

Szanowni Państwo,

od soboty, 24 października 2020 r.  obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

Nauczanie zdalne w naszej szkole odbywać się będzie przez dziennik elektroniczny, platformę Microsoft Teams i pocztę elektroniczną. Uczniowie zobowiązani są logować się  na platformie Microsoft Teams zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Szczegółowe zasady pracy zdalnej przekazane zostaną uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny.

Szanowni Państwo, szkoła umożliwia wypożyczenie sprzętu komputerowego, szczególnie tabletów. Jeśli dziecko nie ma komputera, proszę się zgłosić w poniedziałek do szkoły do gabinetu dyrektora w celu wypożyczenia sprzętu. Przypominam o konieczności zachowania reżimu sanitarnego.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Wszelkie pytania  do dyrektora proszę kierować przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie: (82)5638016.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.