„ALKOHOL - TWÓJ WRÓG”


„Alkohol - Twój wróg” – to nazwa konkursu profilaktycznego, który odbył się w naszej szkole w ramach realizacji profilaktyki uniwersalnej.

Celem konkursu było podniesienie świadomości na temat szkodliwości spożywania alkoholu poprzez twórcze przedstawienie swoich przemyśleń w pracy plastycznej.

Konkurs poprzedzony był spotkaniami uczniów z pedagogiem szkolnym, które poruszały temat szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka. Adresatami byli uczniowie klas
I-III szkoły podstawowej.

Nagrody otrzymali:

  • I miejsce – Maja Jones, klasa II A
  • II miejsce – Oliwia Świderska, klasa III
  • III miejsce – Wiktoria Mróz, klasa III

Organizatorem konkursu był pedagog szkolny Joanna Mazurek.