ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

 

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Bez zmian pracują oddziały przedszkolne.

Od poniedziałku, 9 listopada br. jako szkoła   zapewniamy funkcjonowanie zajęć  świetlicowych  dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę   z pandemią COVID-19. Jednak ze względu na to, że po dokonaniu rozpoznania, nikt z rodziców nie spełnia powyższego kryterium, zajęcia świetlicowe w szkole zawieszone są do odwołania.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych  konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Wkrótce ósmoklasiści  i ich  rodzice zostaną poinformowani o szczegółowym harmonogramie konsultacji w naszej szkole.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwia się  przeprowadzenie olimpiad, turniejów    i konkursów na terenie szkoły.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.  Zachęcamy także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19