Szanowni Pa?stwo,

Na czas ferii zimowych Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi przygotowa? specjalny program dla dzieci i m?odzie?y.

PROGRAM