Zdj?cia

Dzieci z oddzia?u przedszkolnego grupa "Krasnale" oraz uczniowie klasy I i II b, pami?taj? o dokarmianiu ptaków w trudnym okresie dla nich, jakim jest zima. Rado?? ze ?niegu jest wielka, dzieci ch?tnie korzystaj? z uroków zimy je?d??c na sankach oraz rzucaj?c ?nie?kami do celu i lepi?c ba?wana.