WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO ,,LEON’’

 

W październiku 2020 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,, Leon” z matematyki, sprawności zintegrowanych i języka angielskiego.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy "Leon:  ma na celu nie tylko sprawdzenie posiadanych umiejętności językowych oraz przedmiotowych uczniów, ale takze zachecenie uczniów szkół podstawowych do nauki.

Zróżnicowany poziom zadań pozwolił każdemu uczniowi sprawdzić swoje umiejętności, a nauczycielowi dostaczył obiektywnej oceny pracy ucznia.

Organizatorkami tego konkursu w naszej szkole były: Emilia Wesołowska- nauczycielka nauczania początkowego, Elżbieta Pietrucha – nauczycielka matematyki, Beata Białowąs – nauczycielka języka angielskiego.

Matematyka:

Konkurs przedmioty "Leon" z matematyki skierowny jest do uczniów szkół podstawowych klas I - VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachecenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia.Ogólnopolski konkurs matematycny jest sposobem na rozbudzzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników krolowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić małych geniuszy w tej dziedzinie.

Klasa IV:

Tymon Iwaniec – 20 miejsce

Natalia Dejneka – 21 miejsce

Filip Obara – 21 miejsce

Dawid Wojtas – 26 miejsce 

Klasa V:

Patryk Betiuk – 20 miejsce

Leon Prokop – 21 miejsce

Klasa VIII:

Michał Kruk – 16 miejsce

Kacper Kotek- 18 miejsce

Paweł Niemiec – 19 miejsce

Zintegrowane sprawności:

Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu Leon zapraszają wszystkich głodnych wiedzy uczniów i ich nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu zintegrowanych sprawności. Testy o różnym stopniu trudności dostosowane są do norm programowych klas I-III szkoły podstawowej. Celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawności jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych.

KLASA I: 

Kaczor Aleksandra – 20 miejsce

Kosiniec Lena – 23 miejsce

Kotek Daniel – 27 miejsce

Palczyński Maksymilian -  29 miejsce

Nafalski Wojciech – 30 miejsce

Obara Rafał – 33 miejsce

KLASA II a i II b: 

Wielgus Jowita – 20 miejsce

Nafalska Anastazja – 24 miejsce

Kupczyńska Wiktoria – 24 miejsce

Lorenc Lidia – 26 miejsce

Golec Blanka – 28 miejsce

KLASA III: 

Mróz Wiktoria – 14 miejsce

Dybkowska Milena – 14 miejsce

Mardoń Oliwia – 21 miejsce

Flis Szymon – 23 miejsce

Kargul Norbert – 23 miejsce

Świderska Oliwia – 24 miejsce

Szewczuk Michał – 25 miejsce

Tokarz Latika – 34 miejsce

Język angielski:

Konkurs przedmiotowy "Leon" z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędznych do rozwiązywania zadań. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szkołach.

KLASA III:

Flis Szymon – 38 miejsce

KLASA IV:

Iwaniec Tymon – 28 miejsce

Mazurek Franciszek – 42 miejsce

Dejneka Natalia – 47 miejsce

KLASA V:

Prokop Leon – 49 miejsce

KLASA VI:

Koszałka Aleksandra – 33 miejsce

Możejko Antoni – 34 miejsce

Mścisz Marcel – 35 miejsce

Tabuła Natalia – 39 miejsce

KLASA VII a VII b:

Iwaniec Oskar – 23 miejsce

Koszałka Wiktoria – 31 miejsce

Samborska Julia – 33 miejsce

Sadowska Roksana – 34 miejsce

Dejneka Michał – 39 miejsce

KLASA VIII:

Socha Julia – 47 miejsce

       Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.