Zdj?cia

W styczniu uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w Gminnym Konkursie Matematycznym "Matematyka w czterech porach roku - zima" przeprowadzonym w Szkole Podstawowej w Stawie.

W kategorii klas ósmych:

  • I miejsce zdoby?a Julia Socha
  • II miejsce zaj?? Micha? Kruk
  • III miejsce zaj?? Pawe? Niemiec

Zwyci?zcom i wszystkim uczniom, którzy wzi?li udzia? w konkursie

GRATULUJEMY!!!

Opiekun: El?bieta Pietrucha