OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,
z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju  na COVID-19, przedłuża się  naukę w trybie zdalnym do 18 kwietnia br. Ponadto  zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

Ewa Grusza- dyrektor szkoły