OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBCHODÓW DNIA DZIECKA

 

OGŁOSZENIE

Dzień Dziecka zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ale odbywają się zajęcia integracyjno – sportowe. Z tej okazji w tym roku zostaną zorganizowane także gry i zabawy integracyjno – sportowe oraz szkolny turniej szachowy. W zależności od pogody odbędą się one na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej w ramach zespołów klasowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Będzie również drobna niespodzianka ufundowana przez Radę Rodziców.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem.

Dowóz uczniów

Uczniowie przyjeżdżają autobusem szkolnym zgodnie z planem lekcji obowiązującym we wtorek.

Powrót uczniów z klas I-III odbędzie się o godzinie 12.30. Natomiast uczniowie klas VI-VIII wracają w dwóch turach: o godzinie 14.20 – Pokrówka, a o godzinie 14.45 – Rożdżałów. Istnieje możliwość powrotu uczniów starszych o godzinie 12.30 we własnym zakresie, np. rowerem, ale za pisemną zgodą Rodzica lub odbiór własny przez Rodziców.

Prosimy również Rodziców o odbiór dzieci najmłodszych (oddziały przedszkolne, kl. I-III) we własnym zakresie, jeżeli istnieje taka możliwość.

                                                                

                                                                            Ewa Grusza – dyrektor szkoły