TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

W dniach 7-11czerwca w naszej szkole zorganizowano Tydzień Profilaktyki, który w tym roku odbywał się pod hasłem: „Nie piję, nie palę, lecz rozwijam talent”.

Celem podjętych działań było: kształtowanie zachowań asertywnych, rozwijanie talentów uczniów oraz dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat uzależnień.

Uczestnikami Tygodnia Profilaktyki byli uczniowie klas I-III oraz IV-VIII szkoły podstawowej. W ramach działań przeprowadzono warsztaty, na których stosowano głównie metody aktywizujące. Treści, które poruszano w czasie zajęć tworzyły zamkniętą całość i dotyczyły zdrowia. Odpowiadały na pytania: czym jest zdrowie i od czego zależy, co szkodzi zdrowiu i co robić, gdy jest zagrożone. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość pracować zarówno w grupie jak i indywidualnie. Poprzez zabawę  ponownie zintegrowały się w zespołach klasowych. Ich aktywność wzrosła, chętnie wykonywały powierzone zadania. Dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych środków i pomocy dydaktycznych, zajęcia były ciekawsze. W przygotowaniu wszystkich filmach podsumowujących działania Tygodnia Profilaktyki, dzieci wykazały dużą pomysłowość, zastosowały ciekawe rozwiązania i twórczą ekspresję.

 

Film klasy IIa

 

Film klasy IV

 

Film klasy V

 

Film klasy VI