KOLEJNI LAUREACI PSZCZELEGO KONKURSU

Zdjęcia

 

Uczniowie naszej szkoły, po powrocie z nauki zdalnej, bardzo chętnie uczestniczyli w różnorodnych konkursach, których myślą przewodnią była ochrona środowiska przyrodniczego. Duża grupa uczniów, szczególnie zaangażowała się w działania mające na celu wspomaganie i ochronę pszczół. Dzieci, poznawały tajniki życia pszczelej rodziny, funkcje jakie pełnią pszczoły i jak oddziaływuje na nie środowisko przyrodnicze.

Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie pn. „Siej kwiaty – wzmacniaj pszczoły”, gdzie należało zaprezentować kwiaty i rośliny miododajne. Spośród niemal 70 prac, jakie wzięły udział w tym konkursie Szkoła w Strupinie Dużym, miała 2 laureatów: Aleksandrę Piotrowską z klasy VIIB oraz Oliwię Jabłońską z klasy IV. Dziewczęta zostały uhonorowane cennymi nagrodami rzeczowymi, dyplomami oraz tytułem „Przyjaciela pszczół”, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i pszczele przywieszki. Nauczycielami zaangażowanymi w konkurs były Marzena Wróbel i Elżbieta Mulak.

Uczniowie szkoły także brali udział w konkursie plastycznym pt. „Co zawdzięczam pszczołom?” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, gdzie napłynęło ponad 1100 prac.

Gratulujemy laureatkom!