DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Zdjęcia

30 wrzeÅ›nia 2021 r. - wychowankowie z oddziaÅ‚ów przedszkolnych oraz uczniowie klasy I, II, IIIa i IIIb wraz z wychowawczyniami, zgodnie z corocznym zwyczajem uczestniczyli  w „Dniu Pieczonego Ziemniaka”. Punktem kulminacyjnym byÅ‚o oczywiÅ›cie ognisko, przy którym piekliÅ›my kieÅ‚baski, a nastÄ™pnie spożywaliÅ›my upieczone ziemniaki. Ponadto byÅ‚y zabawy integracyjne na placu zabaw oraz na boisku szkolnym. Wszystkim dopisywaÅ‚ zarówno apetyt jak i doskonaÅ‚y humor. Jak co roku chociaż na kilka minut, podczas przerw zjawili siÄ™ także uczniowie starszych klas. Ponadto uczniowie z klasy II tego dnia wykonali kolorowe ludziki z przyniesionych warzyw.