WYCIECZKA DO MIEJSC PAMIĘCI NARODOWYCH - SZKOŁA PAMIĘTA

Zdjęcia

Już po raz trzeci nasza SzkoÅ‚a przystÄ…piÅ‚a do udziaÅ‚u w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „SzkoÅ‚a pamiÄ™ta”. 27 października 2021 r. klasa II, III a i III b wybraÅ‚a siÄ™ do lasu Borek w celu odwiedzenia lokalnych miejsc pamiÄ™ci i poznanie zwiÄ…zanej z nimi historii. Tragiczna historia II wojny Å›wiatowej zapisaÅ‚a siÄ™ również na kartach CheÅ‚mszczyzny. SzukajÄ…c informacji na temat wydarzeÅ„ z lat 1939-1945 na naszym terenie, zwracajÄ… szczególnÄ… uwagÄ™ opisy dotyczÄ…ce Stalagu 319 i mniej znana historia Waldlager Borek, którego nazwa przetrwaÅ‚a w lokalnych przekazach jako "Patelnia". Ogrom zbrodni, jaka miaÅ‚a miejsce w lesie Borek najlepiej mogÄ… zobrazować dane liczbowe, zgodnie z którymi mogÅ‚o zostać tu zamordowanych i spalonych ok 25-30 tys. ludzi różnych narodowoÅ›ci i wyznaÅ„.