NASZ PROJEKT "OPOWIEŚĆ O LUDZIACH, KTÓRZY POTRAFILI PIĘKNIE ŻYĆ I PIĘKNIE UMIERAĆ"

 

Zdjęcia

„Opowieść o ludziach, którzy potrafili piÄ™knie żyć i piÄ™knie umierać” – taki tytuÅ‚ nosiÅ‚ zaprezentowany przez uczniów klasy 8 A projekt edukacyjny, wykonany na podstawie  lektury Aleksandra KamiÅ„skiego „Kamienie na szaniec”. Prezentacja miaÅ‚a miejsce 2 grudnia 2021 r. w obecnoÅ›ci goÅ›ci: Pani Justyny Dederko, nauczycielki jÄ™zyka polskiego oraz koleżanek i kolegów z równorzÄ™dnej klasy 8 B.

Uczniowie klasy 8 A podzieleni na trzy grupy –  Alka, Rudego i ZoÅ›ki – starali siÄ™ zaprezentować losy bohaterów w niezapomnianych czasach 1939-1943 roku, czasach  grozy, okrucieÅ„stwa i bohaterstwa. W tym celu wykonali prezentacje multimedialne, w których ukazali PolskÄ™  tuż przed II wojnÄ… Å›wiatowÄ… oraz w pierwszych latach wojny, WarszawÄ™ w czasach okupacji niemieckiej. Starali siÄ™ ukazać losy Alka, Rudego i ZoÅ›ki, w tym  to,  co uksztaÅ‚towaÅ‚o ich  charaktery: dom rodzinny, szkoÅ‚Ä™ i harcerstwo. Swoje miejsce znalazÅ‚y: przysiÄ™ga harcerska Szarych Szeregów, wiersz Juliusza SÅ‚owackiego „Testament mój”, wybrane wiersze Krzysztofa Kamila BaczyÅ„skiego oraz piosenki – harcerskie i z czasów okupacji.

Autor projektu i koordynator działań: Ewa Grusza