JUŻ SĄ! "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

W grudniu 2021 r. nasza szkoÅ‚a dokonaÅ‚a zakupu wyposażenia dydaktycznego ze Å›rodków pochodzÄ…cych z Funduszu PrzeciwdziaÅ‚ania Covid-19 w ramach programu „Laboratoria przyszÅ‚oÅ›ci” na kwotÄ™ ponad 36000 zÅ‚ (60% przewidzianego zakupu).

„Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspóÅ‚pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. WspólnÄ… misjÄ… programu jest stworzenie nowoczesnej szkoÅ‚y, w której zajÄ™cia bÄ™dÄ… prowadzone w sposób ciekawy, angażujÄ…cy uczniów oraz sprzyjajÄ…cy odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowaÅ„. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkóÅ‚ podstawowych w budowaniu wÅ›ród uczniów kompetencji przyszÅ‚oÅ›ci z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów PrzyszÅ‚oÅ›ci organy prowadzÄ…ce szkoÅ‚y otrzymajÄ… od paÅ„stwa wsparcie finansowe warte ponad miliard zÅ‚otych, dziÄ™ki któremu miliony polskich uczniów bÄ™dÄ… mogÅ‚y uczyć siÄ™ poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejÄ™tnoÅ›ci.

Program „Laboratoria przyszÅ‚oÅ›ci” stwarza warunki do zakupu wyposażenia, które bÄ™dzie sÅ‚użyć rozwijaniu interdyscyplinarnoÅ›ci, kreatywnoÅ›ci, wspóÅ‚pracy i innych umiejÄ™tnoÅ›ci przydatnych na rynku pracy. W naszej szkole już sÄ…:

 • drukarka 3D Banach,
 • sześć robotów Photon z akcesoriami: szeÅ›cioma tabletami 7’’ i czterema Magic Dongle,
 • mikroskop Celestron z akcesoriami: kamerÄ… DLT-Cam basic 2MP,
 • mikroskop stereoskopowy,
 • pięć mikroskopów DO BioLight 300,
 • kamera 4K Sony z akcesoriami: mikrofonem, lampÄ…, uchwytem do akcesoriów oraz torbÄ… na kamerÄ™ i kartÄ… pamiÄ™ci,
 • aparat cyfrowy Sony z akcesoriami: etui na aparat i kartÄ… pamiÄ™ci,
 • stacja lutujÄ…co – rozlutowywujÄ…ca,
 • dwa zestawy z mikrokontrolerem „BeCreo”,
 • szkolnÄ… tablicÄ™ rozpuszczalnoÅ›ci zwiÄ…zków,
 • klocki konstrukcyjne Polydron,
 • gra przestrzenna „Budowanie cieni”,
 • cztery zestawy uczniowskie „Geolegs – badam figury i kÄ…ty”,
 • „Mozaika wielokÄ…tów” magnetyczna
 • komplet klasowy „Odczarować algebrÄ™”,
 • dwa zestawy modeli atomów z wypustami „MolekuÅ‚y”.

Zakupione wyposażenie posÅ‚uży do realizacji zajęć edukacyjnych z wielu przedmiotów (drukarka 3D, roboty, kamera, aparat cyfrowy), biologii i przyrody (mikroskopy), chemii (modele atomów, tablica rozpuszczalnoÅ›ci), matematyki (klocki konstrukcyjne, gra przestrzenna, „Geolegs”, „Mozaika wielokÄ…tów”), programowanie (roboty, mikrokontroler, stacja lutujÄ…co - rozlutowywujÄ…ca).