WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018

Zdjęcia

19 września w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Rady

Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą,

podczas której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Komisja

wyborcza w składzie: Wiktor Bakun, Konrad Drzazgowski, Marta

Nafalska, Alicja Paluch i Kacper Seredowski czuwała nad prawidłowym

przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

A oto wyniki:

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

  1. Klaudia Łochnicka – przewodniczący,
  2. Mariusz Ciećka  - z – ca przewodniczącego,
  3. Błażej Pajer – członek,
  4. Aleksandra Socha – członek.

Na opiekunów Samorządu Uczniowskiego  wybrano:

Annę Gajewską i Edytę Koszałkę.

Rzecznikiem Praw Ucznia została wybrana Małgorzata Mielniczuk.

Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była Anna Gajewska.

Życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2018/2019!