MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Zdjęcia

W roku 2018 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada na 5 grudnia.

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.  
Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI
X wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. 

Znalezione obrazy dla zapytania pdpz logo

Znalezione obrazy dla zapytania logo razem na święta

Znalezione obrazy dla zapytania logo góra grosza

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego  w Strupinie Dużym bierze udział w różnorodnych akcjach charytatywnych. Uczniowie zaangażowani w pracę szkolnego wolontariatu zbierają potrzebne dary, które przekazane zostaną potrzebującym. Szkolni Wolontariusze organizują również kiermasze słodkości oraz zdrowej żywności - uzyskany dochód przekazany zostanie na Hospicjum Małego Księcia w Lublinie podczas XIII Festynu Dzieci Dzieciom.