OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA POD HASŁEM BĄDŹ BEZPIECZNY W INTERNECIE

Zdjęcia

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z propozycją szczególnego uhonorowania wkładu Polski w uchwalenie Konwencji o prawach dziecka wystąpił Rzecznik Praw Dziecka.  Inicjatywę tę podjęła Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz poparła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

Ustanowienie 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka ma przypominać szczególną rolę Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.

Jak wskazano w uchwale, to nasz kraj był inicjatorem uchwalenia konwencji - najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci. "Jako Polacy jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie nasz kraj w 1978 r. przedstawił jego projekt i zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ jego uchwalenie. Był to niewątpliwie jeden z największych polskich sukcesów na arenie międzynarodowej".

W naszej szkole, jak co roku, przeprowadzona została akcja informacyjna. Tym razem uczniowie mogą zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu, ponieważ tam też powinny być przestrzegane ich prawa. Bardzo ważnym aspektem wychowania świadomego obywatela jest  wdrożenie młodych ludzi do funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej tak, by sieć była dla nich miejscem przyjaznym.

Inicjatorką akcji była  Małgorzata Mielniczuk - Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole.