DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019

Zdjęcia

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Tegoroczny DBI 2019 odbył  się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.  Edycja  Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcała nas do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online , uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci.

Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcieli podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. 

W związku z obchodami DBE w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  z informacjami nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, czy też z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z zasobów sieci.

Organizatorzy DBI w szkole, panie: Joanna Mazurek, Elżbieta Mulak, Beata Wawerska i Marzena Wróbel przygotowały konkursy z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły:

 • konkurs plastyczny na plakat prezentujący zasady bezpiecznego zachowania w Internecie (kl. I – III, i IV – VI sp.)
 • konkurs na zaprojektowanie ulotki „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem” (kl. VII- VIII     i III gim.).

JURY W SKŁADZIE :

E. Mulak, J. Mazurek, M. Wróbel, B.Wawerska dokonało oceny prac.

CELE KONKURSU:

 1. Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 2. Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 4. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

KRYTERIA OCENY PRAC: 

·       Zgodność z tematem.

·       Estetyka wykonania.

·       Pomysłowość

Najlepsze prace plastyczne wykonali:

 • Martyna Flis,  kl. III sp.  -  I miejsce
 • Michał Hurko, kl. IV sp. - I miejsce
 • Błażej Pajer, kl. IV sp. - II miejsce
 • Roksana Sadowska, kl. V „a” sp. - I miejsce
 • Julia Samborska, kl. V „a” sp. - I miejsce
 • Hubert Kusiak, kl.VI sp. – I miejsce
 • Klaudia Klasura, kl. III gimnazjum – I miejsce
 • Rafał Steczuk, kl. VII sp. – II miejsce

Laureaci konkursów otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.