ZABAWA, POMOC I WIELKI FINAŁ W JANOWIE

Zdjęcia

W niedzielę 19 maja  2019 r.  w amfiteatrze przy świetlicy w Janowie odbyła się Gminna Biesiada Rodzinna. Najważniejszym punktem biesiady był Finał X Festiwalu Polskiej Piosenki o Miłości o Różę Małego Księcia. Na scenie zaprezentowało się 34 finalistów wyłonionych w czasie eliminacji, które odbyły się w Żółtańcach 15 maja.

 

Jury w składzie: Agnieszka Piekaroś – Padzińska (przewodnicząca), Katarzyna Klimczak i Mariusz Matera mieli niełatwe zadanie, bo do eliminacji zgłosiło się ponad 50 wykonawców. Laureaci zaprezentowali na scenie naprawdę wysoki poziom artystyczny, co podkreślała przewodnicząca Jury na zakończenie finału. Pamiątkowe statuetki – róże wykonane przez artystę kowala Krzysztofa Marczydło – nagrody i dyplomy ufundowane przez Wydział Promocji Gminy Chełm, Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm i Starostwo Powiatowe w Chełmie wszystkim uczestnikom wręczył Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba i członkowie Jury.

 

Z naszej szkoły laureatami festiwalu zostali:

W grupie duetów z grupy A:

I miejsce  -  Bartłomiej Miszczuk i Roksana Sadowska,

II miejsce -  Martyna Pajer i Klaudia Semeniuk

W duetach grupy starszej III miejsce  wyśpiewały Kinga Wojtas i Zuzanna Mazurek.

Opiekunem wokalistów była Małgorzata Mielniczuk.

 

Finałowi towarzyszyła licytacja i kiermasz fantów, z których całkowity dochód zostanie przekazany dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Nasze Szkolne Koło Wolontariatu przyłączyło się do zbiórki pieniędzy na ten szczytny cel. Przez cały rok odbywały się kiermasze na terenie szkoły, a w czasie Biesiady zorganizowano dla dzieci  gry i zabawy oraz rozdawano balony. Wolontariuszami na co dzień zajmuje się  Urszula Rudnik, wspomagana tego dnia przez Emilię Wesołowską.

Impreza była okazją do integracji społeczności gminy, prezentacji talentów oraz wdrażania do podejmowania działań o charakterze wolontariatu.