KOLEJNY SUKCES W KONKURSIE HISTORYCZNYM

Zdjęcia

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym po raz kolejny udowodnili, że znają historię ojczystą i regionalną, tradycje narodowe i lokalne – w IX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy na temat: „Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego” (1813-1866), który się odbył 7 czerwca 2019 r. w Rudzie-Hucie drużyna (kl. III gimnazjum): Klaudia Klasura, Aleksandra Socha, Izabela Nafalska zajęła II miejsce. Uczennice otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością prawnukowie H.M. Kamieńskiego zamieszkali w Argentynie, w tym najbliższy przodek, Ricardo Victor Kamieński. Patronat honorowy nad konkursem objęła Lubelski Kurator Oświaty, Teresa Misiuk.

Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka historii, Ewa Grusza.