UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zdjęcia

„Przerwany marsz…”

 

„Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary

Dla tych, którzy odeszli, dla tych co zostają …”

               W dniu 02 września 2019 r. o godz. 830 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym, miała miejsce uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019 / 2020 połączona z uczczeniem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz podjęciem inicjatywy akacji „Przerwany marsz …” Rady Dzeci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Gminy Chełm w osobach Wójta Gminy Chełm Pana Wiesława Kociuby, Pana Andrzeja Jagnickiego – radnego Gminy Chełm, Pani Katayrzyna Mendel – Nadleśnictwo Chełm, Pani Maria Jagnicka – przewodnicząca Koła Gospodyń w Strupinie Dużym oraz przedstawicieli Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w osobach: Pana Franciszka Golika, Pani Antoniny Farimy i Pana Mirosława Mysiaka.

Szczególnymi gośćmi na uroczystości byli reprezentanci pokolenia, którym wybuch wojny uniemożliwił rozpoczęcie nauki. Nasza uroczystość była symbolicznym dokończeniem przerwanego przez fakt wybuchu II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Ze strony społeczności szkolnej była to forma podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za trud.

W obecności całej społeczności szkolnej, Rodziców, gości uczczono pamięć Pokolenia Wojennego. Elementem spajającym współczesność z historią był występ uczniów w montażu słowno – muzyczno -tanecznym pod kierunkiem Pani Jolanty Paszkiewicz, wystąpienie Wójta Gminy Chełm Pana Wiesława Kociuby oraz wspomnienia Pana Franciszka Golika i Pani Antoniny Farimy.