BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NA WSI

Zdjęcia

          W dniu 16.10.2019 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela KRUS w Chełmie panią Agnieszkę Błaszczuk – Mech, która przeprowadziła z uczniami klas I - III i IV - VIII pogadankę na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać dzieci podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie obejrzeli przygotowaną dla nich prezentację multimedialną przedstawiającą różne sytuacje niebezpieczne dla dzieci mieszkających na wsi. Na zakończenie spotkań przedstawicielka KRUS przeprowadziła konkursy. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.