PROJEKT DYDAKTYCZNY Z MATEMATYKI

Zdjęcia

Najzdolniejsi matematycy ze SP w Strupinie Dużym i SP w Stołpiu uczestniczą w pierwszym projekcie dydaktycznym z matematyki realizowanym przez Katedrę Nauczania Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Projekt trwa od listopada 2019 roku do czerwca 2020, zajęcia odbywają się w wybrane soboty każdego miesiąca w salach Wydziału MFiI i pod kierunkiem pracowników uczelni. Projektem kieruje pani dr Eliza Jackowska-Boryc.

Celem projektu jest propagowanie matematyki, praca z uczniami uzdolnionymi, przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych oraz wyłonienie uczniów utalentowanych matematycznie z terenu województwa lubelskiego.

Pierwsze spotkanie inauguracyjne odbyło się 9 listopada w auli Wydziału MFiI. Nasi „studenci” to interesujący się matematyką uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych. Pracują samodzielnie w domu, przygotowują się do zajęć rozwiązując konkursowe zadania, które następnie omawiane są podczas sobotnich spotkań na uczelni.

Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowanie ze strony uczniów i rodziców. Koordynatorami szkolnymi są nauczycielki matematyki – p. Dorota Strzelecka (SP w Stołpiu) i p. Edyta Koszałka (SP w Strupinie Dużym).