DZIEŃ PRAW DZIECKA

Zdjęcia

20 listopada 2019 roku obchodziliśmy 30 rocznicę podpisania konwencji o prawach dziecka. Aby uczcić ten dzień, nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF, a uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Klasy V i VIb, na lekcji z wychowawcą, poznawali prawa dziecka zawarte w konwencji i ozdabiali korytarz szkolny niebieskimi balonami z prawami dziecka. Prawa dziecka zostały również zamieszczone na tablicy samorządu szkolnego na parterze szkoły.