ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WIGILIJNE

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić

Rodziców i Dziadków

uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego

w Strupinie Dużym

na wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd,

które odbędzie się w czwartek 19 grudnia 2019 r.

w sali gimnastycznej o godz. 10.00.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor szkoły     

Grono Pedagogiczne 

Samorząd Uczniowski