REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

SZKOLNY KONKURS

na kartkę, ozdobę choinkową

i stroik bożonarodzeniowy

1. Cele:

  • rozwijanie wrażliwości artystycznej i pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
  • propagowanie i kultywowanie tradycji oraz obyczajów ludowych.

2. Warunki uczestnictwa:

  • konkurs odbywa sie w dwóch grupach:

                     - grupa A dla dzieci z klas O - 3

                     - grupa B dla dzieci z klas 4 - 8

  • technika dowona
  • każda z prac zawierać powinna karteczkę z podpisem autora

3. Ocena, nagrody:

  • oceny prac dokona komisja wybrana przez organizatora
  • roozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 19.12.2019 r.

4. Postanowienia ogólne:

  • uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkurs informacji osobowych zawartych na metrzyczce kazdej z prac
  • uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na konkurs do działań informacyjno - promocyjnych

5. Organizator: Elżbieta Mulak