NIETYPOWA LEKCJA HISTORII

Zdjęcia

6 lutego 2020 r.  uczniowie kl. VI a i VI b wzięli udział w nietypowej lekcji historii. Realizując metodą projektu edukacyjnego temat Sztuka barokowa w Chełmie, zwiedzali zabytki architektury barokowej, które znajdują się w Chełmie. Uczniowie obu klas, pracując w grupach, najpierw zebrali   i przygotowali  informacje  o kościele pod wezwaniem Rozesłania św. Apostołów  oraz o Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Następnie, wcielając się w role przewodników, prezentowali historię poszczególnych zabytków  bezpośrednio  w tych obiektach. Dzięki udziałowi w tej lekcji uczniowie rozpoznają obiekty sztuki barokowej, które znajdują się w naszym mieście, potrafią wymienić i rozpoznać charakterystyczne cechy sztuki barokowej i twórców  tych zabytków,  a także poznali historię miasta na tle historii Polski. Nauczyli się też współpracy w grupie oraz  korzystania z różnych źródeł informacji. Sami uczniowie są bardzo zadowoleni z udziału w takich zajęciach oraz z efektów swojej pracy. Dodatkową atrakcją wyjazdu do Chełma była wizyta w Muzeum Ziemi Chełmskiej w dziale archeologicznym, gdzie zwiedzili wystawę Powrót do przeszłości. Wizyta w muzeum dostarczyła uczniom rozległej wiedzy dotyczącej m.in. sposobów uprawiania roli w czasach pierwszych rolników osiadłych nad Bugiem w VI tysiącleciu p.n.e., aż po czasy przełomu XIX i XX w. Poznali sprzęty i naczynia  do obróbki żywności, dowiedzieli się, jak urządzone było wnętrze dawnej izby. Ponadto dzieci zwiedziły wystawę malarstwa Zenona Waśniewskiego, znanego chełmskiego artysty- malarza, grafika, poety i literata -  związanego z przedwojennym Chełmem.

Projekt realizowany był pod opieką nauczycieli historii: p. Ewę Gruszę ( kl. VI b ) i p. Stanisławę  Nafalską ( kl.VI a ). Lekcja obserwowana była przez starszego wizytatora Delegatury Kuratorium  w Chełmie, p. Krystynę Sawicką. W wyjeździe w roli opiekuna uczestniczyła p. Joanna Mazurek.