REGULAMIN KONKURSU BAZGROŁ 2020

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim „Bazgroł”. 11 edycja

 

Regulamin skrócony:

Uczestnicy konkursu przygotowują pracę w formie wybranej spośród

poniższych propozycji:

- baśń, bajka, opowiadanie, wiersz lub tomik wierszy, których osobny

wydruk (bez ilustracji) mieścić się będzie maksymalnie na pięciu stronach

A4 (Times New Roman, wielkość czcionki: 12) oraz dowolna liczba

ilustracji wykonanych techniką dowolną lub fotografii;

- komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3;

- książka artystyczna (tekst – czcionka Times New Roman, wielkość: 12

i ilustracje) do 20 stron formatu maksymalnie A3;

- tekst lub grafika będące uzupełnieniem gotowych prac zamieszczonych

na stronie konkursowej w zakładce „Gotowce dla wszystkich”

(bazgrol2019.pl);

- gra planszowa oparta na dowolnym dziele literackim.

Każdy uczestnik, duet i zespół autorski może zgłosić do konkursu do trzech

prac w każdej kategorii. Jedna osoba może brać udział w dowolnej liczbie

różnych duetów i zespołów. Każdy tekst (bajka, baśń, opowiadanie, wiersz)

powinien zostać nagrany na płytę CD, DVD, pamięć flash jako txt, doc lub

pdf, natomiast każda ilustracja (grafika, zdjęcie) – jako jpg, tiff, png lub pdf.

Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę obejmującą następujące dane:

- imię i nazwisko autora, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z

osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią duetu);

- nazwa, adres oraz numer telefonu placówki;

- imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń

przygotował pracę;

- podpisaną formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………...........................................................

dla celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).  

Pełny regulamin znajdziecie

http://www.papierowypies.pl/hot_page.php?id=13&id_news=1815

Koordynatorkami konkursu są panie: Beata Wawerska , Justyna Dederko i Edyta Koszałka.

W związku z odwołaniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych do 25.03 2020 r. termin dostarczania prac na konkurs literacko- plastyczny „Bazgroł” ulega wydłużeniu do 30 marca.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.