DZIEŃ PATRONA SZKOŁY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Zdjęcia

           19 lutego 2020 r. po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Patrona naszej szkoły. Obchody tego dnia okazały się dużą dawką przeżyć estetycznych i ważną lekcją dla całej społeczności szkolnej. Święto rozpoczęło się występem uczennic z klasy 6b, które zaśpiewały piosenki patriotyczne nawiązujące tematyką do czytanego poematu. Uroczystość uświetnił „swoją obecnością” Władysław Broniewski – w jego postać wcielił się znakomity w tej roli Karol Matuszyński z klasy VIII. Przypomniał on najważniejsze wydarzenia z życia poety i zainicjował czytanie jednego z piękniejszych utworów w literaturze polskiej - „Mazowsza”. Przedstawiciele poszczególnych klas, nauczyciele, a także Pani Dyrektor Ewa Grusza, wyrecytowali wszystkie części poematu. 

            W ramach obchodów Dnia Patrona odbył się konkurs plastyczny pt. „Świat malowany słowem Władysława Broniewskiego” przeznaczony dla uczniów klas I-III. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom sylwetki Władysława Broniewskiego, w tym jego twórczości, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości oraz uzdolnień plastycznych. Każda z klas wykonywała ilustrację do innego wiersza naszego patrona: klasa I do utworu pt. „Pierwszy motylek”, klasa II do wiersza „Samolot”, natomiast dzieci z klasy III zilustrowały wiersz pt. „Wiewiórka”. W skład komisji konkursowej weszły następujące panie: Elżbieta Mulak, Beata Wawerska i Justyna Dederko, które to wyłoniły następujących laureatów:

w kategorii klasy I:

I miejsce zajęła Blanka Golec;

II miejsce zajęła Maja Jones;

III miejsce przypadło Milenie Pieczykolan.

 

W kategorii klas II-III:

I miejsce zajęła Zuzanna Marszaluk;

II miejsce zajął Tymon Iwaniec;

na III miejscu uplasowały się ex aequo Nikola Buk i Natalia Dejneka.

         Pani Dyrektor Ewa Grusza wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursu, po czym podziękowała Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom za przygotowanie uoczystości. Nad całością przygotowań czuwały panie: Jolanta Paszkiewicz, Beata Wawerska oraz Justyna Dederko.

         Swoim programem artystycznym młodzież pokazała, że pamięć o Patronie – Władysławie Broniewskim jest najwyższą wartością i inspiracją do podjęcia dalszych, równie wzniosłych działań. Na kolejne obchody zapraszamy za rok!