ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

UWAGA!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

  • zajęcia w Naszej  szkole, przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie;  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu  i szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • nauczyciele będą przesyłali  materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu za pomocą dziennika elektronicznego. Uczniowie są zobowiązani do samodzielnej nauki w domu z wykorzystaniem podręczników w formie papierowej (tradycyjnej), a ponadto  Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • pamiętajcie  o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie  miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przestrzegajcie  w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Więcej szczegółów na stronie internetowej Szkoły w zakładce:

 Dla Rodzica, Dla Ucznia, Dla Nauczyciela

oraz na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach