REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W STRUPINIE DUŻYM

Szanowni Państwo Rodzice, w związku z epidemią koronawirusa rekrutacja uczniów do oddziału przedszkolnego, do klasy I oraz do pozostałych klas może odbywać na 2 sposoby:

1. Można pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły (w załączeniu poniżej lub w zakładce „Dokumenty” ) dokładnie, czytelnie wypełnić, podpisać (z obu stron) i przesłać pocztą na adres:


Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego  w Strupinie Dużym

                 Strupin Duży 122                 

22-100 Chełm


2. Można przyjść do szkoły i w korytarzu wejściowym wypełnić wniosek (wnioski wyłożone na stoliku, długopis i koperta obok).

  Wypełniony wniosek włożyć do koperty i wrzucić do „urny na korespondencję”.  


Wnioski przyjmujemy do dnia 31 marca 2020 r. Proponujemy przesyłanie wniosków pocztą.


ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DZIECI I UCZNIÓW DO NASZEJ SZKOŁY!


Zgłoszenie do klasy

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym